Executive Search

Vi har spesielt fokus på å finne gode kvinnelige lederkandidater. Vi rekrutterer ledere og spesialister til internasjonale organisasjoner.