Tjenester

Hva får du av oss?
I GEVIR ønsker vi å være ledende innenfor CXO-Search, Utvikling og Performance med et spesielt fokus på å finne gode lederkandidater.

Vår andre differensiator er at vi vil rekruttere ledere og spesialister til internasjonale organisasjoner.

Våre verdier og vår stolthet ligger i at vi er operasjonelle, grundige og kvalitetsbevisste. Vi følger opp deg som oppdragsgiver, og kandidatene som er involvert gjennom hele prosessen med ekte engasjement.

Vi startet GEVIR fordi vi ser og erfarer behovet for særlig fokus på rekruttering og utvikling av ledere og spesialister – et godt fundament for å hjelpe organisasjoner og ledere med å lykkes.

Vår kompetanse overlapper flere av dine behov

Executive Search

Vi tilbyr rekruttering fra begynnelse til slutt, hvor du selv velger å bruke oss i hele prosessen eller kun deler av den. Fokuset ligger spesielt på å finne gode lederkandidater. Vi har også fokus på å rekruttere ledere og spesialister til internasjonale organisasjoner. Med vårt nettverk, samarbeidspartnere og lange erfaring, vil vi være din beste partner for å finne kandidater som kan fylle internasjonale roller.

Organizational Development

Vi har lang erfaring i å utvikle team, fra operasjonelle team til lederteam med milliardomsetning. Vi jobber med endring og utvikling, definisjon og utvalg av interne talenter, og rotasjon av talenter i din organisasjon, talent og utviklingsprogram. Vi har en rekke innfallsvinkler og verktøy som vi kan tilpasse dine behov, både i forhold til ønske om endret struktur og kultur.

Management for hire

Vi tilbyr dyktige kandidater til utleie, fordi vi vet at enkelte ganger vil du ha behov for ekstra kompetanse. Vi vet at utleie kan være en god interimløsning for mange, og vi har et nettverk av dyktige ledere og spesialister vi kan koble deg sammen med. Vi kan tilby kandidater tilpasset deres behov for oppdrag av ulik lengde.

Noen utvalgte referanseprosjekter:
Adm. Dir, Rådgivende ingeniørselskap
Adm. Dir, Industri-Energi
Prosjektledere, Konsulentselskap, IT
Prosjektledere, Konsulentselskap, Bygg- og eiendom
Salgssjef, IT
Leder drift og vedlikehold, Eiendom
Kategorisjefer, Apotekbransje
Prosjektdirektør, Offentlig
Avdelingsleder og prosjektleder, Forskning og Utvikling
COO, Telecom
COO, Oljeservice
HR Direktør, IT
SVP HR, Telecom
CRM Direktør, Telecom
Salgsdirektør, Næringsmiddel
Økonomisjef, Bygg/Samferdsel
Kvalitetsrevisor, Bygg/Samferdsel
Compliance Manager, Elektronisk Industri
HR Business Partner, Næringsmiddel
Kontorleder, Bygg/Samferdsel
Supply Chain Manager, Prosessindustri
HMSK Manager, Prosessindustri
Styrerekruttering og rådgivning
Assessment, Telecom/Bank/Industri
Prosjektdirektør, Bygg/Anlegg/Samferdsel
HR Direktør, Industri
 
Vår arbeidsprosess